لیکوییتی چه مزایایی دارد؟

لیکوییتی بهترین شرایط وام گیری را در مارکت ارایه می دهد که عبارت است از:

– نرخ بهره 0 درصد

– ضریب وثیقه (Collateral Ratio) 110%

– بدون حاکمیت – تمام عملیات ها الگوریتمیک و کاملا خودکار می باشد و برخلاف پلتفرم هایی مانند : Maker, Compound و … رای گیری حاکمیتی برای اعمال قوانین قشر برتر جامعه بر پلتفرم وجود ندارد.

– LUSD را می توان به ارزش وثیقه در هر زمان و هر جا مستقیما آزاد کرد.

– مقاوم در برابر سانسور – پروتکل توسط هیچکس کنترل نمی شود.