لیکوییتی چیست؟

لیکوییتی یک پروتکل غیرمتمرکز وام گیری است که به شما اجازه می دهد در برابر اتری (Ether)که به عنوان وثیقه میگدارید وام بدون بهره بگیرید. وام ها در قالب LUSD (که یک استیبل کوین هم قیمت دلار آمریکا است) پرداخت می شود , و فقط نیاز به 110% ضریب وثیقه (Collateral Ratio) دارد.

امنیت وام ها علاوه بر وثیقه توسط استخر توازن (Stability Pool) که از LUSD تشکیل شده است تامین می شود.راجع به مکانیزم های لیکویید شدن اینجا بیشتر بخوانید.

لیکوییتی یک پروتکل غیرامانی ، غیرقابل تغییر و بدون حاکمیت است.