چگونه می توانم در لیکوییتی پول دربیاورم؟

به سادگی، دو راه متفاوت برای پول درآوردن با لیکوییتی وجود دارد:

1. در استخر توازن (Stability Pool) LUSD پس انداز کنید و LQTY پاداش بگیرید همچنین از لیکویید شدن صندوق های دیگر  ETH بدست می آورید.

2. توکن های LQTY خود را استیک کنید و از کارمزد های صدور توکن LUSD درآمد کسب کنید همچنین از کارمزد های بازخرید صندوق ETH بدست آورید.